Udbudsmateriale græsningsaftale i Søllerød Naturpark Nord.

24-02-2020

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 1,4 ha. overdrev i Søllerød Naturpark for en 5 årig periode.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail , senest onsdag den 11. marts 2020 kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud Søllerød Naturpark Nord 2020.


Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.


Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på

Vedlagt

Følgebrev udbud Søllerød Naturpark Nord 2020.pdf

Kortbilag Søllerød Naturpark Nord.pdf

UDBUD Søllerød Naturpark Nord 2020-25.pdf