Udbudsmateriale græsningsaftale fold i Rudeskov/Femsølyng (Kvæg).

01-03-2020

Naturstyrelsen udbyder en græsningsaftale på 23,7 ha. overdrev i Rude Skov/Femsølyng for en 5 årig periode. Folden ligger naturskønt med vandhuller og skov der giver naturligt læ.

Arealet ønskes afgræsset med kvæg.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail , senest torsdag den 12. marts 2020 kl. 10.00. I overskriften skal der stå: Bud Femsølyng 2020.


Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.


Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på

Vedlagt

Følgebrev udbud Femsølyng syd 2020.pdf

Kortbilag Femsølyng Syd.pdf

UUBUD Femsølyng Syd.pdf