Køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine

14-07-2020

Tilbudsfrist mandag den 20. august 2020, kl. 12:00.

Nærværende udbud vedrører køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen. Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale. Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5.000 driftstimer. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse, herunder de tekniske mindstekrav.

Levering af udkørselsmaskinen skal ske hurtigst muligt og senest den 15. december 2020 på den af Naturstyrelsen anviste adresse på Sjælland. Leverandøren er dog tilsikret en leveringsfrist på 3 mdr. fra dato på kontraktens underskrift af begge parter.

 

Naturstyrelsen afholder et orienteringsmøde tirsdag den 11. august 2020, kl. 10:00 til 12:00 på følgende adresse: Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Yderligere oplysninger fremgår af udbudsbetingelserne punkt 8.8.

Tilmelding sker til senest fredag den 7. august 2020.

 

Udbudsmaterialet findes her: Klik

 

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

 

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser«.

Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger om udbuddet, eksempelvis besvarelse af spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem og ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

Teknisk support til det elektroniske udbudssystem fås ved mail til eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.