Bestandsgående flishugning i Jylland - primært Thy og Vendsyssel

25-03-2020

Tilbudsfrist mandag den 27. april 2020, kl. 12:00

Udbuddet vedrører bestandsgående flishugning og udkørsel af flis.

Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Thy og Vendsyssel.

Opgaven vil bestå af bestandsgående frontmadet flishugning, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på depotplads ved bilfast vej.

Opgaven omfatter en årlig mængde på 10.000 KFM med en variation på +/- 20 %.

Opgaven vil primært bestå af flishugning og udtransport i forbindelse med naturpleje. Det vil sige flishugning af meget spredt hugst, med lav udbytte, der som oftest er skovet med motorsav og derfor ligger stammerne/buskene enkeltvis spredt over arealet. Naturpleje opgaven kan også omfatte flishugning og udtransport i meget stejlt klitterræn eller vådområder i klitlandskabet. 

Naturplejeopgaver kan omfatte transport med længere afstand fra hugstarealet til containerpladsen. Det vurderes at afstanden i gennemsnit vil være omkring 2 km, hvilket betyder at der kan forekomme afstande som er længere.

 

Den udbudte opgave består primært i flishugning i forbindelse med naturpleje, og færdsel skal derfor ske i særligt følsomme naturområder. Elever forventes ikke at kunne køre i sådanne områder uden risiko for at forårsage uønskede alvorlige skader på arealerne. Bestandsgående flishugning med tilhørende frakørsel er herudover en arbejdsopgave, hvor den samlede produktion afhænger af, at begge maskiner kører samtidig og kan opretholde et tempo, der er afstemt efter hinanden. Kortere eller længere standsninger (fx i forbindelse med skoleophold) af den ene maskine eller lav produktion på den ene maskine vil således kunne medføre en samlet standsning og/eller produktionsnedgang for begge maskiner, og et krav om elevanvendelse i denne kontrakt vurderes derfor at være særlig byrdefuldt for entreprenøren. Naturstyrelsen har derfor samlet set vurderet, at kontrakten ikke er egnet til at rumme en krav om anvendelse af elever, da det ikke vil være proportionalt.

 

Udbudsmaterialet findes her: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266561&B=NST

 

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser«.

Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger om udbuddet, eksempelvis besvarelse af spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem og ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

Teknisk support til det elektroniske udbudssystem fås ved mail til eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.