Naturstyrelsen Blåvandshuk udbyder marker til afgræsning og slæt

19-11-2020

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning af de 16 arealer, der er beskrevet i annoncen og kontraktudkast. For afgræsningsarealer er der udarbejdet naturmål, som uddyber beskrivelser og mål for arealerne.

Arealerne ønskes forpagtet ud for 5 år fra 1. april 2021.

Bud på sendes til Aalholtvej 1, 6840 Oksbøl eller Obfuscated Email, senest torsdag den 10. december 2020 kl. 10.00. Bud sendes på tilbudsblanketten. Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med "Tilbud på forpagtning af naturarealer i Blåvandshuk".

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Når Naturstyrelsen Blåvandshuk bortforpagter arealer med mulighed for grundbetaling vil der som hovedregel medfølge betalingsrettigheder. Betalingsrettighedernes værdi udgør ca. kr. 1.350 ekskl. grønt tilskud.

Flere oplysninger fremgår af udbudsannoncen og de enkelte kontraktudkast.

 

Nedenfor gengives de spørgsmål og svar Naturstyrelsen har modtaget og givet frem til en uge inden frist for indsendelse af bud:

Spørgsmål: Hvor mange storkreaturer vurderer styrelsen, der skal til for at opnå den ønskede pleje på Lyngbos Hede?

Svar: Det vil afhænge af vækstforholdene det enkelte år, men styrelsen vurderer at 20 storkreaturer vil kunne udføre plejen i et normalt år.

Spørgsmål: Er det muligt at betale i to rater ved afgifter over 50.000 kr?

Svar: Ved afgifter over 50.000 kr. ekskl. moms vælges en af to muligheder:

1. Afgiften forfalder forud hver 1. april, første gang den 1. april 2021

2. Afgiften forfalder forud med 50 % af den beregnede afgift hver 1. april og 1. oktober, første gang den 1. april 2021. Til sikkerhed for opfyldelse af Forpagters forpligtelser i henhold til kontrakten i enhver henseende, stilles der overfor Bortforpagter sikkerhed i form af en anfordringsgaranti fra et pengeinstitut på ikke mindre end halvdelen af den samlede afgift.

 

 Kontaktpersoner:

 

Mads Bank-Mikkelsen

Henrik Lykke Sørensen

Telefon 21 41 86 13

Telefon 20 11 89 54

Arealerne 1) – 10)

Arealerne 11) – 16)

Bilag: 

-          Udbudsannonce

-          Oversigtskort Skjern Enge

-          Oversigtskort øvrige arealer

-          Tilbudsblanket

-          Tro- og love erklæring

Kontraktudkast:

1)         Amholm

2)         Florig Sø

3)         Florriggård

4)         Omme Å

5)         Præstholm

6)         Rahbæk

7)         Råddensig

8)         Stoustrup Nord

9)         Tøvelsig

10)        Stoustrup

11)        Hegnet

12)        Skydebanehuset

13)        Nyminde/Blåbjerg Slæt

14)        Lyngbos Hede

15)        Vejers Nord Slæt

16)        Blåvandvej slæt eller afgræsning

Naturmål:

1)           Amholm

2)           Florig Sø

3)           Florriggård

4)           Omme å

5)           Præstholm

6)           Rahbæk

7)           Råddensig

8)           Stoustrup Nord

9)           Tøvelsig

10)          Stoustrup

11)          Hegnet

12)          Skydebanehuset

14)          Lyngbos Hede

 

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.