Udbud af registrering af biodiversitet i urørt skov på Naturstyrelsens udpegede arealer

13-04-2021

Udbuddet er annulleret!

Der er konstateret fejl i udbudsbetingelserne, der har indflydelse på konkurrencen, hvorfor udbuddet annulleres.

Fejlene omhandler primært egnethed, hvor ordregiver stiller krav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen.

Opgaven vedrørende ”Registrering af biodiversitet i urørt skov på Naturstyrelsens udpegede arealer” er nu genudbudt og kan ses på dette link: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300775&B=NST

Der vil ikke være ændringer i selve opgaven der udbydes, så der er mulighed for at arbejde videre med det materiale, der er tilgængeligt nu.

 

 

Projektets formål er at udarbejde en baseline for biodiversiteten i nogle af de skove, der gennem Naturpakken 2016 udlægges som urørt skov på Naturstyrelsens arealer.

Biodiversiteten skal opgøres i 900 prøvefelter gennem registrering af skovstrukturen, mængden af dødt ved, hydrologien samt undersøgelse af jordbunden. Herunder kortlægges især karplanter, epifytiske mosser og laver, vedboende svampe, torbister, smældere, træbukke, dagsommerfugle, svirrefluer, bier, ynglefugle og flagermus i en delmængde af punkterne. Endelig skal der indsamles jordprøver til fremtidige eDNA-analyser. Prøvefelternes placering ses er vist på figur 1 i projektbeskrivelsen.

Udbudsmaterialet findes her: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297319&B=NST

Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver samt afgivelse af tilbud ske via det elektroniske udbudssystem, EU-Supply. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

 Eventuelle spørgsmål til materialet eller processen kan rettes skriftligt til ordregiver via det elektroniske udbudssystem senest den 18. maj 2021.

 Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis Tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når Tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser«.

Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så Tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger om udbuddet, eksempelvis besvarelse af spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem og ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

Kontraktperioden løber fra underskrift til 30.09.2023. Medmindre Parterne skriftligt aftaler ændringer, jf. Almindelige Bestemmelser, ophører Kontrakten uden yderligere varsel ved Kontraktperiodens ophør.

Ordregiver kan med et skriftligt varsel på 3 måneder forlænge Kontraktperioden med yderligere 1 år på uændrede betingelser. Ved forlængelse ophører Kontrakten uden yderligere varsel ved forlængelsesperiodens ophør.

Ordregiver inviterer alle interesserede aktører til informationsmøde om udbuddet, der vil foregå on-line via Skype.

Mødet vil blive afholdt den 21. april 2021, kl. 12:00 – 15:00.

På mødet vil Ordregiver give en generel orientering om udbudsmaterialets opbygning.

Ordregiver vil gennemgå indholdet af udbuddets forskellige dokumenter og krav.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes Tilbudsgiver senest den 19. april 2021 meddele, hvorvidt Tilbudsgiver agter at deltage i orienteringsmødet.

 

Tilmelding sker til Steffen Rasmussen på Obfuscated Emaileller pr. tlf.: 93.56.40.61.