Annoncering af biomassehøst på lavbundsarealer

24-02-2021

Nærværende annoncering omfatter udførelse af høst af biomasse på lavbundsarealer på i alt ca. 161 ha. fordelt på arealer i Nørreådalen og Skalsådalen.

Høsten af biomasse skal påbegyndes mandag den 2. august 2021.

Opgaven er nærmere beskrevet i Bilag 1- Ordregivers opgavebeskrivelse.

Tilbudsfrist er fredag den 19. marts 2021 klokken 12.00.

Frist for at stille spørgsmål er fredag den 12. marts 2021 kl. 12.00.

Tilbud og eventuelle spørgsmål skal sendes pr. mail til Obfuscated Email.

Såvel spørgsmål som svar vil blive uploadet i anonymiseret form her på hjemmesiden.

Det samlede annonceringsmateriale består af følgende dokumenter:

Spørgsmål og svar til Annoncering af biomassehøst på lavbundsarealer

Annonceringsbetingelser

Bilag til annonceringsbetingelser - Evalueringsmetode

Bilag 1 - Ordregivers opgavebeskrivelse

Bilag 1.1 - 1A Nørreådalen

Bilag 1.2 - 1B Nørreådalen

Bilag 1.3 - 2 Skalsådalen

Bilag 1.4 - Oversigtskort_2021

Bilag 3 -Tilbudsbrev

Bilag 4 – Referenceliste 

Bilag 5 – Beskrivelse af teknisk udstyr

Bilag 6 - Entrepriseindehavererklæring

Bilag 7 - Arbejdstagererklæringer

Kontraktudkast