Naturstyrelsen Sønderjylland genudbyder forpagtning af naturplejeareal i Frøslev Plantage, Frøslev Lyngpolde

19-02-2021

Naturstyrelsen Sønderjylland genudbyder forpagtning af naturplejeareal, ”Frøslev Lyngpolde”, i Frøslev Plantage på ca. 13,5 ha brutto. Græsningstryk er ændret til, at der skal gå 4 storkreatur på naturplejearealet.

Budfrist den 1. marts 2021 klokken 12.00.

Forpagtningen udbydes af:
Naturstyrelsen Sønderjylland 
Adresse: Felstedvej 14, 6300 Gråsten 
Telefonnummer: 7254 3565
Kontaktperson: John Callesen

Tilbudsblanketten skal sendes eller afleveres til Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten. Tilbud sendt på e-mail accepteres ikke.

Når du sender med posten eller aflevere dit tilbud fysisk, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af naturplejeareal Frøslev Lyngpolde” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Du skal sende eller aflevere tilbudsblanketten, så den er modtaget af Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten senest den 1. marts 2021 klokken 12.00.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Læs mere i bilaget "Udbudsannonce" og bilag herunder: