Naturstyrelsen Sønderjylland ændre forhold i forpagtning af Rode Mose, Sydvest, 6340 Kruså.

19-02-2021

Naturstyrelsen Sønderjylland ændre forhold i forpagtning af naturplejeareal i Rode Mose, ca. 6 ha i den sydvestlige ende af mosen. Græsningstryk er ændret fra 7 storkreatur til 2 og græsningsperioden er ændret fra 1. maj til at dyrene skal afgræsse fra midt april.

Budfrist er forlænget til den 8. marts 2021.

Forpagtningen udbydes af:
Naturstyrelsen Sønderjylland 
Adresse: Felstedvej 14, 6300 Gråsten 
Telefonnummer: 7254 3500
Kontaktperson: Dorthe Malene Götz Mikkelsen 

Naturstyrelsen Sønderjylland ændre forholdene i udbudsmaterialet fra den 4. januar 2021. Ændringerne omhandler krav til græsningstryk og græsningsperiode.

Budfrist er forlænget til den 8. marts 2021 klokken 12. 

Tilbudsblanketten skal sendes eller afleveres til Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten. Tilbud sendt på e-mail accepteres ikke.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Rode Mose, Sydvest” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Du skal sende eller aflevere tilbudsblanketten, så den er modtaget af Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten senest den 8. marts 2021 klokken 12. 

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Alle ændringerne i udbudsmaterialet er oplistet i dokumentet kaldet "Ændringsdokument", hvor forholdende fra udbudsmaterialet fra den 4. februar 2021 er oplistet og hvad teksten er ændret til det i det nye udbudsmateriale fra den 19. februar 2021.

Alle ændringer i udbudsmaterialet fra den 4. februar 2021 til de gældende ændringer i udbudsmaterialet den 19. februar 2021 er markeret med gult i dokumenter nedenfor. Teksten som er markeret med grønt i kontraktudkast fra den 19. februar, ændres efter indgået kontrakt.

Læs mere i dokumenterne herunder: