Forpagtning af areal til slæt - Borgedalssletten i Rø Plantage

12-01-2021

Naturstyrelsen Bornholm udbyder arealet Borgedalssletten i Rø Plantage til slæt i en femårig periode.

Formålet med forpagtningen er at sikre konverteringen af landbrugsarealer til naturarealer. Forpagtningen skal derfor sikre, at der bliver fjernet næringsstoffer fra arealerne og at der skabes en god overgang mellem skov og lysåbent areal.

Arealet er på ca. 1,5 ha tidligere mark nær Sigtevej 14, 3760 Gudhjem. 

Frist for afgivelse af tilbud er 2. februar 2021 kl. 12:00.

Læs mere

Udbudsannonce

Bilag 1: Udkast til kontrakt

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Faktaark naturpleje

Bilag 4: Faktaark vildtvenlig høst

Spørgsmål og svar