Vil du afgræsse Rytterknægt-engen i Almindingen?

07-01-2021

En lille skoveng midt i Almindingen søger robust kvæg til naturpleje

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.

Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både dyr og planter.

Frist for indlevering af bud er 2. februar 2021 kl. 12:00.

Udbudsmateriale

Udbudsannonce

Bilag 1: Udkast til kontrakt

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro og love erklæring

Spørgsmål og svar

Naturmålsplan Rytterknægtengen 2021