Brændebutikken - nye brændestakke på Sjælland

09-06-2021

Der er nye brændestakke i Naturstyrelsens Brændebutik i følgende lokalenheder:

Naturstyrelsen Nordsjælland

8 stakke i Harager Hegn

Naturstyrelsen Hovedstaden

8 stakke i Vestskoven

Naturstyrelsens Brændebutik kan findes her: https://braendebutik.nst.dk/forside