Udbud Naturgenopretningsprojekt Søborg Sø – Totalrådgivning vedrørende detailprojektering, udbud af anlægsentreprise samt byggeledelse og fagtilsyn

14-06-2021

Ansøgningsfrist den 9. juli 2021, kl. 23:59.
Tilbudsfrist den 1. september 2021, kl. 12:00.

Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder for naturgenopretningsprojektet Søborg Sø et begrænset udbud af totalrådgivning vedrørende detailprojektering, udbud af anlægsentreprise samt byggepladsledelse og fagtilsyn.

 

Detailprojekteringen omfatter det faglige grundlag for udbud og gennemførelse af anlægsentreprisen. Projekteringen omfatter videre en opdatering af hydrologiske modeller med nyere måleserier af bl.a. grundvandsstand. Der opstilles en ny hydrologisk model for vandudskiftningen i forbindelse med etablering af stiforbindelse hen over søen.

Herudover skal projekteringen levere grundlag for myndighedsbehandlingen.

Anlægsarbejderne vil bl.a. omfatte:

• etablering eller ombygning af diger

• omlægning af et vandløb

• nedlæggelse af pumpestationer

• etablering af udløb for søen

• afbrydelse af visse dræn

• etablering af stisystemer inkl. broer eller tilsvarende

• afværgeforanstaltninger for omkring 14 ejendomme

Det er forventningen, at anlægsarbejderne kan gennemføres på omkring fire måneder, men bl.a. den valgte metode for opbygning af diger, vejrlig, etc. vil kunne forlænge denne periode væsentligt.

 

Der henvises til Bilag 1, "Beskrivelse af rådgivningsopgaven”. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302051&B=NST

Ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse.

 

Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver samt afgivelse af tilbud ske via det elektroniske udbudssystem, EU-Supply. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

 

Eventuelle spørgsmål til materialet eller processen kan rettes skriftligt til ordregiver via det elektroniske udbudssystem.

 

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis Tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når Tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser«.

Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så Tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger om udbuddet, eksempelvis besvarelse af spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem og ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

Teknisk support til det elektroniske udbudssystem fås ved mail til Obfuscated Email eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordregiver inviterer alle tilbudsgivere til besigtigelse.

Mødet vil blive afholdt den 17. august 2021, kl. 10:00 – 11:30 på følgende adresse:

 

Pumpestationen over for Søborggårds Ridecenter,

Søborggårdsvej 60,

2860 Søborg

 

Yderligere oplysninger fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 3.4.

Tilmelding sker via udbudssystemet senest 6 dage inden besigtigelsen.