Naturstyrelsen sælger 4-længet bynær landidyl i Odense V direkte til sø og skov

18-05-2021

Bavnedamvej 21, 5200 Odense V

Matr.nr. 12a Elmelund By, Sanderum beliggende Bavnedamvej 21, 5200 Odense V

Naturstyrelsen Fyn sælger den 10.010 m2 store nedlagte landbrugsejendom ”Juelsgaard” ved Elmelud skov.  Ejendommen består af 4 længer der dammer rammen om en smuk og ugeneret brostensbelagt gårdsplads, hvorfra ejendommens bindingsværk kan beundres. På grunden findes derudover en dejlig have mod syd med kig til ejendommen græsfold og de omkringliggende søer. Hovedhuset fra 1840 er løbende opdateret og bygget om, senest med nye glaserede teglsten i 2010. Boligen rummer 180 m2 med uudnyttet tagetage, samt sidebygning hvori boligdelen er udvidet. Derudover består bygningerne af en tidligere hestestald og lade.

Juelsgaard sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 750.000,00 kr.

Ejendommen kan besigtiges torsdag den 3. juni kl. 14-16 og tirsdag den 29. juni kl. 14-16, eller efter nærmere aftale med Naturstyrelsen Fyn, Obfuscated Email eller tlf. 72543552.

Ejendommen sælges ved budafgivelse efter regler fastsat i Finansministeriets cirkulære om salg af statens ejendomme.

Ubetinget tilbud skal være modtaget hos Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg i lukket kuvert mærket ”Tilbud på Juelsgaard” senest torsdag d. 12 august 2021 kl. 13.00. Bemærk at dette skal ske på særlig blanket. Salgsmaterialet kan downloades fra links nederst på denne side.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på ovenstående adresse ved fristens udløb.

De bydende har adgang til at overvære åbningen.

 

Links:

Tilbudsblanket - Bavnedamvej 21.pdf

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme.pdf

Tingbogsattest.pdf

bbr_meddelelse.pdf

Energimærke.pdf

Ejendomsmæglervurdering.pdf

Tilstandsrapport.pdf

Eltjek.pdf

Ejerskifteforsikringtilbud.pdf

rapport.pdf