Naturstyrelsen udbyder rammeaftaler om lastbiltransport af rundtræ

10-05-2021

Udbud af rammeaftaler om lastbiltransport af rundtræ
Tilbudsfrist tirsdag den 8. juni 2021, kl. 12:00

Udbudsmaterialet findes her:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297558&B=NST
Bemærk, at linket først bliver aktivt, når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i EU-Tidende. Det kan vare op til 5 dage regnet fra afsendelsen den 6. maj 2021.
Udbuddet omfatter rammeaftaler om lastbiltransport af rundtræ fordelt på tre delaftaler, nemlig
Delaftale 1 Sjælland
Delaftale 2 Jylland og Fyn
Delaftale 3 Bornholm

Naturstyrelsen udbyder de 3 delaftaler med rammeaftaler med flere aktører om lastbiltransport af rundtræ som fortrinsvist skal udføres på henholdsvis Sjælland, Jylland og Fyn samt Bornholm. Træet afhentes hovedsageligt i de danske statsskove og transporteres til fx industri, havn, jernbanevogn eller depot. Rundtræ er træstammer, som i de fleste tilfælde er afkortede.

Modtager vil primært være i Danmark og primært inden for delaftalens geografiske område, men der kan undtagelsesvist være tale om transport i en anden landsdel eller uden for landets grænser. Der er tale om rammeaftaler med genåbning af konkurrencen gennem miniudbud.

Som angivet i udbudsbekendtgørelsen skal al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser«.

Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem og til ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

Tilbudsgiver kan få teknisk support enten på mail til: Obfuscated Email eller telefonisk på: (+45) 70 20 80 14.