Udleje af erhvervslejemålet Stokkerup, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg

21-05-2021

Attraktiv erhvervslejemål i unik bygning placeret direkte ud til Øresund

Udlejes pr: 1. juli 2021.

Der henvises til vedhæftede udbudsbetingelser, med 3 bilag

Den hidtidige leje har udgjort ca. 950.000 kr./år + forbrug

 

Ejendommens vedligehold:

Udlejer har den udvendige vedligeholdelse (klimaskærm). Al indvendig vedligeholdelse varetages af lejer.

 

Mulighed for besigtigelse:

Besigtigelse vil kunne ske efter forudgående aftale med Ole Ejlskov Jensen i uge 22 og evt. uge 23.

 

Frist for afgivelse af tilbud om leje

Den 11. juni 2021 kl. 12.00.

 

Kontaktperson:

Ole Ejlskov Jensen, Obfuscated Email, tlf. 7254 3180

 

Behandling af tilbud og tildeling:

Se udbudsbetingelserne og de vedhæftede bilag

Bilag 1 Stokkeruperhvervslejekontrakt 2021

Bilag 2 Tilbudsblanketstokkerup 2021

Bilag 3 Stokkerup udbud 2021 billeder og planer

Udbudsbetingelser rettet 2021 stokkerup