Forpagtning af areal til slæt - Skovholt Vest syd for Almindingen

17-03-2021

Naturstyrelsen udbyder arealet Skovholt Vest til slæt. Formålet med forpagtningen er, at konvertere landbrugsarealer til naturarealer ved at fjerne næringsstoffer og skabe en naturlig overgang mellem skov og lysåbent areal.

Arealet er på ca. 3,2 ha tidligere mark og ligger nær Springbakkevejen 6, 3720 Aakirkeby. Kontrakten løber frem til 31. december og kan forlænges, hvis begge parter ønsker det.

Frist for afgivelse af tilbud er 6. april 2021 kl. 09:00.

Læs mere:

Udbudsannonce

Bilag 1: Kontraktudkast

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Faktaark om naturpleje

Bilag 4: Vildtvenlig høst

Spørgsmål og svar