Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder græsning af græsningsareal i delområder af Tranum Klit

10-03-2021

Græsningsarealer udbydes for ét år i forbindelse med omlægning af hegn i området.

Naturstyrelsen udbyder græsning af græsningsareal i delområder af Tranum Klit.

 

Græsningen udbydes af: 

Naturstyrelsen Vendsyssel

Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen

 

Kontaktperson: Bjarke Huus Jensen, 21618302

 1.        Beskrivelse af græsningen.

Tranum Klit udbydes i delområder som græsningsaftaler hvor dyreholder ikke kan ansøge tilskud, men heller ikke har vedligeholdelse af hegn. Arealerne udbydes for ét år i forbindelse med omlægning af hegn i området. Arealerne ønskes græsset med kvæg og/eller heste, dog ønskes kun kvæg i delområde E, da der er en offentlig sti igennem dette hegn.

 

Navn på areal

 

Markbloknr.

(helt eller delvist)

Ha

 

Tidsperiode

 

Delområde A

527336-28

6,5

2021

Delområde B

526336-34

55

2021

Delområde C

527335-85

527336-22

526336-34

527336-39

527336-64

527336-70

120

2021

Delområde D

526336-34

105

2021

Delområde E

527335-10

527335-12

527335-25

527335-35

527335-55

527335-93

57

2021

 

  • Den forlangte driftsform: græsning med kvæg eller heste. Delområde E kun kvæg.
  • Dyrkningsbegrænsninger: Ingen gødskning, sprøjtning, omlægning eller fodring.
  • Kontraktens løbetid er kun 1 år. Lille mulighed for 1 årig forlængelse.

 2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på græsning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2.                                                                                                                                                                                  Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3. 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal. 

Det er muligt som byder både at tilbyde og kræve et beløb for græsningsretten.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk. 

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen. 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på græsning af Tranum Klit” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”. 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse Obfuscated Email eller pr. post på Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen senest d. 22. marts 2021, kl 13:00 Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse. 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 

4.        Forbehold 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter. 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, Vedhæft bilag og indsende den sammen med din tilbudsblanket. 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger det bud som giver højest samlet indtægt eller den lavest mulige udgift.

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8.        Tidsplan

10. marts 2021

Offentliggørelse af udbudsmateriale

22. marts 2021, kl 13.00

Frist for modtagelse af tilbud

23. marts 2021

Forventet ordretildeling.

25. marts 2021

Forventet kontraktindgåelse.

Her efter.

Kontrakten træder i kraft

 10.    Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. 

11.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Naturmål

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro – og love erklæring

UDBUDSANNONCE 

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.