Vil du afgræsse Rytterknægt-engen i Almindingen?

01-11-2021

En lille skoveng midt i Almindingen søger robust kvæg til naturpleje.

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.
Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både dyr og planter.

  • Engen har et areal på ca. 2,5 hektar bestående af eng, slette og skovbryn
  • Kontrakten er 5-årig og løber fra 1. januar 2022
  • Frist for afgivelse af tilbud er 16. november 2021

Materialer

Udbudsannonce

Naturmålsplan

Spørgsmål og svar opdateret 9. november 2021.

Bilag 1 - udkast til kontrakt

Bilag 2 - tilbudsblanket

Bilag 3 - tro- og loveerklæring