Naturstyrelsen Thy udbyder forpagtning af 4 lysåbne naturarealer

30-11-2021

Naturstyrelsen Thy bortforpagter 4 naturarealer på i alt 37,36 ha til afgræsning

Naturstyrelsen Thy bortforpagter 4 naturarealer på i alt 37,36 ha. til afgræsning. Arealerne skal plejes med fast lavt græsningstryk.

Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes. Brakpudsning og tilskudsfodring er ikke tilladt.

Udbudsannonce, kort, forpagtningskontrakt, tilbudsblanket, tro- og loveerklæring og naturmålsplan kan findes og udskrives ved at klikke ind på arealet nedenfor.

Tilbud pr. brev eller mail skal være enheden i hænde senest tirsdag den 21. december 2021 kl. 12.00Tilbud på mail skal sendes til Obfuscated Email. Postadressen er  som følger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted.

Kuverten bedes mærket arealnummer, der fremgår af udbudsannoncen. Ved tilbud på mail bedes dette angivet i emnefelten.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen Thy, tlf. 72 54 39 65 eller via E-mail: Obfuscated Email

Arealet v. Hjardemålvej, Vigsø – 10,31 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Arealet v. Roergaard – 7,74 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Arealet v. Baun Plantage – 5,06 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Arealet sydøst for Mejerivej v. skydebanen – 14,25 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Kort

Bilag 3 - Tilbudsblanket

Bilag 4 - Tro- og loveerklæring

Bilag 5 - Naturmålsplan

Kontakt

Claus Rasmussen

Specialkonsulent