Afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af Plejeplanen for Kalvebod Fælled

10-09-2021

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af Plejeplanen for Kalvebod Fælled

Plejeplanen for Kalvebod Fælled er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, da denne fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser. Naturstyrelsen gennemførte derfor en screening af planen efter kriterierne i lovens bilag 3, for at kunne bestemme planens sandsynlige indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen og høring af berørte myndigheder, træffer Naturstyrelsen hermed afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering af plejeplanen for delområde 2, 3 og 4 på Kalvebod Fælled. Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens (MVL) § 10. Forud for afgørelsen har naturstyrelsen hørt berørte myndigheder jf. MVL §32. Naturstyrelsens afgørelse offentliggøres hermed, jf. MVL § 33. Begrundelsen for afgørelsen er truffet på baggrund af screeningen og høringen. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 48. Klagevejledning findes som bilag i screeningsafgørelsen.

Se screeningsafgørelsen her

Du finder plejeplanen her 

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.