Forpagtning af areal til omdrift, slæt eller græsning – Rundløkke, Bornholm

11-02-2022

Naturstyrelsen søger forpagter til ca. 9 hektar omdriftsareal.

Arealet Rundløkke bortforpagtes til omdrift, slæt eller græsning. Arealet er puljejord.

  • Arealet består af ca. 9,0 ha omdriftsareal beliggende på matr. nr. 178b Vestermarie – se bilag i udkast til forpagtningskontrakt.
  • Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2022 til d. 31. december 2026.
  • Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale, og kan opsiges med 6 måneders varsel til den 31. december pågældende år.
  • Forpagter overtager arealet i den stand, hvori det er og forefindes ved kontraktens indgåelse. Arealet står på nuværende tidspunkt i stub.
  • Arealet bortforpagtes til omdrift, slæt eller afgræsning
  • Arealet må ikke sprøjtes.
  • Der må ikke anvendes handelsgødning på arealet.
  • Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder, der er på arealet. Der medfølger betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal. Det er forpagters ansvar at vurdere, hvor meget af arealet, der er støtteberettiget til grundbetaling.

Læs mere

Udbudsannonce

Bilag 1: Udkast til forpagtningsaftale

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro- og loveerklæring

Faktaark vildtvenlig høst

Spørgsmål og svar