Naturstyrelsen Fyn søger en ny tilsynsførende til Odense Fjord Vildtreservat

28-01-2022

Reservattilsyn i Odense Fjord Vildtreservat

 

Naturstyrelsen Fyn søger en lokal person med egen båd, der ofte er på vandet.

 

Dine primære opgaver er tilsyn med, at reglerne for jagt, færdsel og sejlads overholdes i reservatet. I perioden 1. april - 15. juli skal der som minimum udføres 1 ugentlig tilsyn, herudover 1 månedligt tilsyn resten af året. Derudover skal du kontrollere infotavler og skilte , herunder opsætning og vedligehold på et antal lokaliteter. Kvartalsvis laves en rapport over tilsynsarbejdet som sendes til Naturstyrelsen Fyn. Opgavernes omfang og karakter er beskrevet i kontraktudkastet (bilag 1).

 

Du kan læse mere om Odense Fjord Vildtreservat i bekendtgørelsen her. På Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk) kan du finde yderligere oplysninger om reservatet, f.eks. reservatfolder og -skilte.

 

Ved besættelse af stillingen lægger Naturstyrelsen vægt på følgende: lokal tilknytning, lokalt kendskab til Odense Fjord, et respekteret omdømme, rolig og myndig fremtræden samt kendskab til natur og jagt.

 

Tilsynet vil blive honoreret med et årligt vederlag på 12.000 kr. Udbetalingen sker bagud halvårligt i juni og december måned.

 

Ansættelsesperioden løber fra 14. marts 2022 til og med den 31. december 2022.

 

 

Ansøgningsfrist og tiltræden

Ansøgningen sendes elektronisk til Obfuscated Email eller med fysisk post til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg. Fristen for indsendelse er den 25. februar 2022 kl 12. Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. Tiltrædelse til stillingen vil være pr. 14. marts 2022.

 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til biolog Kasper Skjærlund, mail Obfuscated Email eller tlf. 2383 1766.

 

 

Bilag 1: Kontraktudkast

Bilag 2: Kort over Odense Fjord Vildtreservat

Bilag 3: Vejledning i tilsyn med reservater

Bilag 4: Kvartalsrapport