30-03-2022

Naturstyrelsen udbyder Ørholm Ryttergård-folden for en 5 årig periode. Folden er på 3,0 ha.

Folden ligger mellem Geels skov og Skodsborgvej.


Vedhæftet:

Udkast til forpagtningsaftale med kortbilag

Naturmålsplan.

Bemærk at der ikke er indlagt vand på folden og det er forpagter ansvar, at sikre egnet drikkevand. Forpagter har ligeledes ansvaret for hegnsvedligeholdelsen.

Bud kan sendes til Sven Norup på mail Obfuscated Email, senest 8. april 2022, kl. 10.00.
I overskriften skal der stå: Bud forpagtningsaftale 2022.
Det er ikke muligt, at overvære åbning af budene.

Bud skal afgives som samlet bud for alle 3 ha. incl. moms.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Sven Norup på Obfuscated Email