Udbud Markdrift på Naturstyrelsen Hovedstadens landbrugsarealer

20-11-2022

Tilbudsfrist: Fredag den 20. december 2022 kl. 12.00.

Naturstyrelsen Hovedstaden udbyder markarbejdet i høståret 2023 - 2025 for hjortefoderproduktionen på Naturstyrelsens landbrugsarealer på Wesselsminde og Rygård.

Landbrugsdriften har til hovedformål at producere havrehelsædsensilage og græs/lucerne/kløver wrap til brug for vinterfodring af hjortene i Dyrehaven. Der skal årlig produceres 1000-1200 minibigballer havrehelsædsensilage og 4-500 minibigballer græs/lucerneblanding.

Det er et krav at markdriften sker som økologisk autoriseret drift.

Markerne, der indgår i driften, udgør i alt 77,54 ha, hvoraf 44,49 ha på Rygård i Søllerød Naturpark, og 33,05 ha på Wesselsminde.

De krav der stilles til entreprenøren fremgår af kravspecifikationen i bilag 1 – inkl. underbilag.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt: Link

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket https://eu.eu-supply.com. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Online registrering«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Mine besvarelser.

Det elektroniske udbudssystem indeholder en funktion, hvor man kan tilmelde sig adviseringer, så tilbudsgiver modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem, og ikke alene at forlade sig på e-mailadviseringer.

Såfremt der opleves problemer med det elektroniske udbudssystem, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support enten på mail til: Obfuscated Email eller telefonisk på: (+45) 70 20 80 14.