Vil du afgræsse Ringebakkerne ved Vang?

18-10-2022

Et lysåbent naturområde med udsigt over Hammershus søger robust kvæg og geder til afgræsning.

Forpagtningen udbydes af
Naturstyrelsen Bornholm og Bornholms Regionskommune
Adresse: Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby
Telefonnummer: 72 54 30 00
Kontaktperson: Skovfoged Mejse Holm, Obfuscated Email


Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer og sikre bevarelsen af det lysåbne landskab. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.
Der afgræsses med robuste kvægracer og geder, et moderat græsningstyk og lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.
Forpagtningen har et areal på ca. 8,0 ha bestående af slette, skovbryn og krat. Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2023 til d. 31. december 2027. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Frist for afgivelse af tilbud er 8. november 2022 kl. 09:00.

Udbudsmateriale

Udbudsannonce

Bilag 1: Udkast til kontrakt

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Tro- og loveerklæring

Naturmålsplan

Spørgsmål og svar