Nyt brænde til salg i Brændebutikken

22-09-2022

Kære brændekunde.

Der er truffet en politisk beslutning om, at de fleste af statens skove med løvtræer i fremtiden skal være urørte. I en overgangsperiode, der strækker sig frem til år 2027, vil der fortsat blive fældet og solgt træ fra løvskovene. Mængderne vil dog være gradsvist faldende frem mod 2027. Dette betyder, at Naturstyrelsens muligheder for at sælge brænde i Brændebutikken vil være faldende.

Den aktuelle energikrise gør, at efterspørgslen for brænde stiger, og der er derfor stor rift om det brænde, som Naturstyrelsen sætter til salg. Som kunde kan du derfor opleve, at Brændebutikken er tømt – også kort tid efter, at vi på nyhedsbrevet har fortalt, at der er kommet nyt brænde til salg.
Vi beklager ulejligheden og håber på din forståelse.

Brændebutikken har nu brænde til salg følgende steder:

Midtsjælland

Klosterskov

9 sankekort

Midtsjælland

Kongsøre Skov

1 brændestak

Midtsjælland

Ulkerup Skov

1 sankekort

Sønderjylland

Nørreskov

3 sankekort

Sønderjylland

Rumohrsgård Dyrehave

1 brændestak

Thy

Vandet Plantage

2 brændestakke

Trekantsområdet

Stagsrode Skov

5 brændestakke

Naturstyrelsens Brændebutik finder du her: https://braendebutik.nst.dk/forside