Naturstyrelsen Thy udbyder forpagtning af 7 lysåbne naturarealer

28-02-2023

Naturstyrelsen Thy bortforpagter 7 naturarealer på i alt 302,43 ha til afgræsning.
Bemærk ændring i tidligere opslag.

Naturstyrelsen Thy bortforpagter 7 naturarealer på 302,43 ha. til afgræsning. Alle arealer skal plejes med hurtigt lavt græsningstryk.

Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes. Brakpudsning og tilskudsfodring er ikke tilladt. Arealerne må heller ikke gødes.

Udbudsannonce, kort, forpagtningskontrakt, tilbudsblanket, tro- og loveerklæring og naturbilag kan findes og udskrives ved at klikke på området nedenfor.

Tilbud pr. brev eller mail skal være enheden i hænde seneste  fredag  ​​​​​​​​​den  17. marts 2023 kl. 12.00. Tilbud på mail skal sendes til  Obfuscated Email . Postadressen er som følger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Thy, Søholt, Søholtvej 6, 7700 Thisted.

Kuverten bedes mærket arealnummer, der fremgaar af udbudsannoncen. Ved tilbud på mail bedes dette angivet i emnefelten.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsen Thy, tlf. 7254 3966 eller via e-mail:    Obfuscated Email

Tvorup Hul, 9,13 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kortmateriale

Bilag 2 - Græs - oversigt over PFAS prøvetagning

Bilag 3 - Vand - oversigt over PFAS prøvetagning

Bilag 4 - Kontraktudkast

Bilag 5 - Naturbilag

Bilag 6 - Tilbudsblanket

Bilag 7 - Tro- og loveerklæring

Lodbjerg – ca. 16,60 ha afgræsning

 Udbudsannonce

 Bilag 1 - Kortmateriale

 Bilag 2 - Græs - oversigt over PFAS prøvetagning

 Bilag 3 - Vand - oversigt over PFAS prøvetagning

 Bilag 4 - Kontraktudkast

 Bilag 5 - Naturbilag

 Bilag 6 - Tilbudsblanket

 Bilag 7 - Tro- og loveerklæring

Tissingvig – ca. 6,34 ha afgræsning

 Udbudsannonce

 Bilag 1 - Kortmateriale

 Bilag 2 - Græs - oversigt over PFAS prøvetagning

 Bilag 3 - Vand - oversigt over PFAS prøvetagning

 Bilag 4 - Kontraktudkast

 Bilag 5 - Naturbilag

 Bilag 6 - Tilbudsblanket

 Bilag 7 - Tro- og loveerklæring

 

Sårup Vest – ca. 5,87 ha afgræsning

 Udbudsannonce

 Bilag 1 - Kortmateriale

 Bilag 2 - Græs - oversigt over PFAS prøvetagning

 Bilag 3 - Vand - oversigt over PFAS prøvetagning

 Bilag 4 - Kontraktudkast

 Bilag 5 - Naturbilag

 Bilag 6 - Tilbudsblanket

 Bilag 7 - Tro- og loveerklæring

Buksør Odde – ca. 38,10 ha afgræsning

Udbudsannonce

Bilag 1 - Kortmateriale 

Bilag 2 - Græs - oversigt over PFAS prøvetagning 

Bilag 3 - Vand - oversigt over PFAS prøvetagning 

Bilag 4 - Kontraktudkast 

Bilag 5 - Naturbilag 

Bilag 6 - Tilbudsblanket

Bilag 7 - Tro- og loveerklæring

 

Ellidsbøl / Valbjerg – ca. 39,42 ha afgræsning

 Udbudsannonce

Bilag 1 - Kortmateriale 

Bilag 2 - Græs - oversigt over PFAS prøvetagning 

Bilag 3 - Vand - oversigt over PFAS prøvetagning 

Bilag 4 - Kontraktudkast 

Bilag 5 - Naturbilag 

Bilag 6 - Tilbudsblanket

Bilag 7 - Tro- og loveerklæring

 

Vullum – ca. 186,97 ha afgræsning

 Udbudsannonce

Bilag 1 - Kortmateriale 

Bilag 2 - Græs - oversigt over PFAS prøvetagning 

Bilag 3 - Vand - oversigt over PFAS prøvetagning 

Bilag 4 - Kontraktudkast 

Bilag 5 - Naturbilag 

Bilag 6 - Tilbudsblanket

Bilag 7 - Tro- og loveerklæring

 

 

Claus Rasmussen

chefkonsulent