Nyt brænde til salg i Brændebutikken

24-01-2023

Energikrisen gør, at efterspørgslen for brænde stiger, og der er derfor stor rift om det brænde, som Naturstyrelsen sætter til salg. Som kunde kan du derfor opleve, at Brændebutikken er tom – også kort tid efter, at vi har sat brænde til salg.
Vi beklager ulejligheden og håber på din forståelse.

Vi har sat brænde til salg følgende steder:

Lokalenhed

Skov

Antal stakke/sanke

Hovedstaden

Nørreskoven

33 stakke

Nordsjælland

Gurre Vang

12 stakke

Søhøjlandet

Palsgård Skov

3 stakke

Sønderjylland

Årup Skov

2 sankekort

Naturstyrelsens Brændebutik kan findes her: https://braendebutik.nst.dk/forside