Genudbud: Græsning af Hammerknuden, Slotslyngen, Hammershus og Ravnedalen

26-05-2023

I alt 282 hektar græsning udbydes på arealerne Hammerknuden, Hammershus, Slotslyngen, Ravnedalen og ved Hammershus Besøgscenter.

OBS: Der er tale om et genudbud. Der er følgende ændringer i forhold til første udbud: 

  • Forpagtningsperiode 5 år uden mulighed for forlængelse
  • Forpagtningsafgiften indeksreguleres
  • Bortforpagter står for hegnsvedligehold – forpagter for nødvendig rydning.

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer og landskabspleje samt for Hammerhus fortidsmindepleje. Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske, fjerne næring fra arealerne og give plads til de plantesamfund som er tilknyttet naturtyperne. På denne måde øges den biologiske mangfoldighed på arealerne samtidig med at landskabsværdierne sikres.

Forpagtningen udbydes for en periode på 5 år med start 1. januar 2024.

Arealerne udbydes, fordi den nuværende forpagtningsaftale udløber.

Læs udbudsmaterialet

Udbudsannonce

Bilag 1 - udkast til kontrakt

Bilag 2 - Tilbudsblanket

Bilag 3 - Tro- og loveerklæring

Bilag 4.1 - Naturmålsplan Hammerknuden

Bilag 4.2 - Naturmålsplan Slotslyngen

Bilag 4.3 - Naturmålsplan Hammershus

Bilag 4.4 - Naturmålsplan Ravnedalen og Borrelyngen

Bilag 5 - Udkast til beredskabsplan

Bilag 6 - spørgsmål og svar