08.11.13: Foreløbigt forbud mod at ændre den nuværende tilstand af et areal i Store Åmose, Sorø Kommune

Forbuddet kan ikke påklages.

Naturstyrelsen har nedlagt et foreløbigt forbud, jf. naturbeskyttelseslovens § 34, for et ca. 25 ha stort område i Store Åmose i Sorø Kommune. Forbuddet er nedlagt med henblik på at sikre bevaringen af vigtige arkæologiske fundsteder.

Forbuddet kan ikke påklages.

Sagens dokumenter

Foreløbigt forbud (pdf)
Foreløbigt fredningskort (pdf)