Indkøbsplaner

Naturstyrelsen udbyder løbende kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser. Oversigten viser forventningerne til kommende indkøb over 1 mio. kr. og annonceringer under tærskelværdierne.

Oversigten opdateres nogle gange om året, men ikke ved hver ændring, og oversigten viser derfor ikke alle styrelsens offentlige udbud og annonceringer. Tilbudsgivere bør derfor holde sig orienteret om aktuelle udbud på anden måde. På udbud.dk findes en oversigt over alle aktive EU-udbud og annonceringer under tærskelværdierne.

Indkøbsplaner 2018

Naturstyrelsens aktive udbud