Bellevue

Adgangsforhold
Tog: Klampenborg station

Linje 6 og 85N

Der kan parkeres på P-plads ved Dyrehavevej og bag Bellevue Teater

Mellem skov og strand
Bellevue har altid været synonymt med udflugter hvad enten man som i romantikkens tid søgte skovensomheden eller som i nutiden Bakkens, Dyrehavens og strandens glæder.

Bellevues historie
Bellevue, som vi kender det i dag, blev skabt i 1930’erne. Udviklingen havde indtil da medført at strandrettighederne i vid udstrækning blev forbeholdt de velstående. Daværende statsminister Thorvald Stauning ønskede at sikre den brede befolkning en bid kyststrækning til almen fornøjelse, og skabte derfor Klampenborg strandpark.

Landskabsarkitekten C. Th. Sørensen stod for udformningen af det bagved liggende parklandskab, mens arkitekten Arne Jacobsen tegnede det nuværende Bellevue Strandbad, og i årene, der fulgte, en lang række af de bygningsværker der i dag omkranser Bellevuebugten.

På Staunings plæne, der skråner op mod Dyrehaven, ligger en af skovens restauranter – DenGule Cottage , indrettet i en af Bindesbølls gamle cottagebygninger.  Her lå i sin tid indgangsporten til Klampenborg Vandkuranstalt - den nuværende Cottagepark

Bellevue Strandbad drives i dag som et interessentskab med deltagelse af bl.a.  Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner samt Naturstyrelsen v/Jægersborg skovdistrikt.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken