Cottageparken

Adgangsforhold
Tog: Klampenborg station

Linje 6 og 85N

Der kan parkeres på P-plads ved Dyrehavevej og bag Bellevue Teater

Friluftsfaciliteter

Det er tilladt at lufte sin hund uden snor i Cottageparken

Hundeskove

 

Historie
Cottageparken var oprindeligt en del af Dyrehaven. De gamle Ege, som i dag står som parktræer over den grønne plæne, var en del af den ca. 90 ha store Von Langens Plantage der i 1763 blev plantet i Dyrehavens sydøstre hjørne.

I 1845 fik den unge kirurg Jon Hjaltetin tilladelse til at rydde skoven ud mod Taarbækskrænten og her anlægge Klampenborg Vandkur og Søbadeanstalt.

Til formålet lod han arkitekten M.G. Bindesbøll tegne en række beboelseshuse, en koncertsal og en række mindre bygninger. Af de mange bygninger er blot fire bevarede – i skoven ligger stadig Den Røde og den Gule Cottage . Begge drives i dag som restaurationer.

 

Fordi beboelseshusene var opført i stil med små, engelske landhuse, såkaldte cottages, lever mindet om dem videre i områdets nuværende navn Cottageparken.

Som følge af de senere omlægninger af strandvejens forløb består Cottageparken i dag af dels den gamle kuranstalt, og dels et skovstykke af Von Langens Plantage.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken