Enrum

Adgangsforhold

Enrum er en lille privatejet skov der er forpagtet af Naturstyrelsen for 50 år frem til år 2039.

Parken er ikke med i forpagtningen, og er således offentlig tilgængelig.

Skoven er beliggende syd for Vedbæk og øst for kystbanen.

Den eneste P-mulighed er P-pladsen ved Enrum Kirke

Frit fiskeri

I Enrum Dam er der frit fiskeri med stang.

Sådan drives skoven 

Skoven, der er en løvskov, drives naturnært efter samme principper som for områdets øvrige skove.

Naturen

Enrum Dam, også kaldet Store Sortemose Dam, der i 1990 blev oprenset er områdets perle.

Skovens historie

Enrums storhedstid indledtes med grev Danneskjold-Samsøes opførelse i 1866 af det nuværende slot hvorefter en del af skoven blev udlagt til landbrug, park og gartneri med orangeri, rosenhave og fiskehytte m. m. . Omring 1930 blev landbruget og gartneriet nedlagt, og Enrum begyndte en mere hensygnende tilværelse.

I skoven findes to monumenter fra den romantiske tid: Søjlen for venskab ligger i skovens vestside i hovedbygningens akses forlængelse. Nord for parken ligger Kong Karls Kilde der siges at have betjent Svenskekongen Karl den 12. under indskibning af hæren ved Vedbæk i 1700.

God tur.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken