Ermelunden

Adgangsforhold

Linje 388 kører mellem Klampenborg Station og Lyngby station

Der kan parkeres langs Klampenborgvej og Ermelundsvej

Friluftsfaciliteter

Offentlige bålpladser
Bålpladsen kan frit benyttes. Medbring selv kul eller sank brænde i skovbunden. Sluk ilden når du forlader bålet.

Ridning
Ridning i Ermelunden og i Dyrehaven er tilladt når der medbringes gyldig rideadgangskort. Henvendelse til distriktskontoret.

Læs mere om ridning i naturen

 

De mange stier
De mange små skovstier i det kuperede terræn med den meget afvekslende løvskov giver en illusion af at være langt væk fra byen. Ermelunden er en populær hundeskov som besøges af mange hunde hver dag.

 

Frit fiskeri
I Hjortedam, der i dag bl.a. rummer en bestand af græskarper samt den noget mindre Skovriderdam, er der frit fiskeri med stang.

Karper skal sættes ud igen så de kan fortsætte deres nyttige arbejde med at begrænse tilgroning.

 

Skovens historie
Ermelunden hørte oprindelig til det gamle  jagtslot Ibstrup der var placeret ved den nuværende Jægersborg kaserne. Søerne på Ermelundssletten, og specielt Hjortedammen ud mod Klampenborgvej, er oprindeligt etableret som slottets karpedamme.

Jægersborg Hegn og Dyrehave

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken