Geels Skov

Adgangsforhold
Tog: Fra Holte S-station, kan man bevæge sig direkte ind i Geels Skov, og herfra gå en dejlig tur igennem skoven for at slutte ved Virum S-station.

Biler kan parkeres på P-pladserne ved Vangebovej , ved Kongevejen på toppen af Geels Bakke eller ved Holte Stationsvej.

Friluftsfaciliteter

Offentlige bålpladser
Bålpladser kan frit benyttes. Medbring selv kul eller sank brænde i skovbunden. Sluk ilden, når du forlader bålet.

Hundeskov
I Geels Skov må hunde løbe uden snor under fuld kontrol.

Hundeskov

Sådan drives skoven
Skoven, der består af ca. 2/3 løvskov og 1/3 nåleskov, drives med træproduktion og rekreation for øje.

Løvskoven forynges, bortset fra eg, udelukkende ved selvforyngelse medens nåleskoven forynges ved plantning, normalt efter hugst af gammel nåleskov. De nåletræer, der plantes i dag, er overvejende Douglas og lærk.

Hvad kan du se
Skoven er pænt kuperet. Jordbunden består af sand og ler der hurtig veksler imellem lokaliteterne.

Da skoven besøges af hundredvis af hundeejere med deres løse hunde, er de større pattedyrearter som råvildt, hare, ræv og grævling et meget sjældent syn hvorimod egern og de fugle der overvejende lever i træerne, almindeligt forekommende.

God tur.

Skovens historie
Geels Skov er rig på oltidsagre, og enkelte steder kan man med det blotte øje ane de gamle højryggede agre. På østsiden af Kongevejen kan man nogle steder se de gamle hulveje - hjulspor efter fortidens smalsporede hestevogne der med forsyninger til København har aset op over Geels Bakke.

Ved sydfoden af Geels Bakke står en kopi af den oprindelige milepæl.

"Holtekollen"
Af nyere spor i terrænet finder man midt i Geels Skov, Holtekollen, der med sin store højde markerer sig meget tydeligt. Den er med Holmekollen i Oslo som forbillede anlagt i 1950- èrne, og skihopbakken tiltrak i bakkens storhedstid publikum i tusindvis der kom for at se skihopperne udføre deres kæmpehop på helt op til 15 m, ofte på sne der var kørt hertil fra Norge.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken