Kohaven og Kratmosen

Adgangsforhold

Kohaven og Kratmosen er et grønt, lavtliggende område der ligger indeklemt imellem Trørød, Gl. Holte og Rundforbi. Det er velegnet til et besøg i forbindelse med en cykeltur i området. Det gennemgående stisystem nås fra P-pladsen ved Gl. Holte Kirke. Kraks kortblad 97 kvadrat H4.

Naturen
Kratmosen er bl.a. kendt for sine nattergale der har gode betingelser i det lave, fugtige pilekrat.

Området har en artsrig vådbundsflora.

Skovens historie
Kohaveengen og Kratmosen har, da stenalderhavet dækkede en større del af landet, været bunden af Vedbæk Fjord.

For få hundrede år siden var det meste af området dækket af sø og mose under navnet Gissø.

I dag består området af lidt løvskov, en hel del pilekrat, nogle enge og nogle små og få vandhuller.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken