Ravneholmene

Adgangsforhold
Ravneholmene ligger nord for Mølleåen imellem Nærum Camping ved Helsingørmotorvejen i vest og Ørholm i øst. Nås fint på cykel.

Det er sparsomt med P-muligheder, der kun findes ved Nærum Camping ved Nymølle og overfor Ørholm Kro.

Sådan drives skoven
Løvskoven forynges ved selvforyngelse, medens nåleskoven forynges ved afdrift med efterfølgende tilplantning.

Langs Mølleåen er der frodige ellesumpe der med en let plukhugst drives naturnært.

Naturen
Ravnholm Skov er i folkemunde døbt "Det Danske Schweiz" på grund af de voldsomme skrænter med de dybt nedskårne hulveje der falder brat ned mod Mølleåen.

Skoven består af både løv og nåletræ der begge vokser pænt på den grusede, men ret næringsrige jord.

Skovens historie
Skoven er rig på gravhøje, og den har med sine sydvendte skrænter ovenfor Møllåen oprindeligt været et næsten optimalt sted at leve for urbefolkningen der har kunnet hente føde i den dengang vandrige og rene Mølleå.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken