Trørød Hegn

Adgangsforhold
Vedbæk Station ligger knap 1 km fra Trørød Hegn.

Der er 2 P-pladser ved Trørødvej, der gennemskærer skoven.

Kun de største stier er passable for kørestole.

Skovens historie
Skoven har som de fleste andre af kronens skove været stærkt forarmet i midten af 1700-tallet, og har på daværende tidspunkt mere haft form af et levende hegn som navnet Trørød Hegn da også udtrykker.

Den skov vi nyder i dag er derfor et resultat af en omfattende genopbygning der begyndte omkring år 1800.

Skoven er rig på bronzealderhøje og andre fortidsminder.

Trørød Hegn grænser mod nord op til stenalderhavets gamle havfjordbund, den gamle Vedbæk Fjord. Den er rig på stenalderfund, og har givet navn til de meget kendte Vedbækfund fra jægerstenalderen.
Vedbækfundene er de mest spektakulære fund fra den bedst bevarede gravplads fra jægerstenalderen i Nordeuropa.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken