Urørt skov

angivet tidspunkt. Når et skovareal har ligget urørt i en årrække, kan der efterhånden udvikle sig en urskovsagtig struktur med væltede og døde træer, foryngelse i lysninger, naturlige vandforhold og mange nicher for specielle planter og dyr.
Urørt skov er karakteriseret ved:

  • Ingen hugst eller fjernelse af ved, undtagen af hensyn til skovgæsters sikkerhed eller passage.
  • Grøfter tilstoppes så afvanding ophører.
  • Ingen sprøjtning, gødskning eller jordbearbejdning.
  • Ingen kørsel med traktor og tungt maskinel.

På Jægersborg Statsskovdistrikt er følgende større områder udlagt som urørt skov:

  • Sydlig del af Pinseskoven på Kalvebod Fælled, Vestamager
  • Mølleådalen
  • Dele af Bøllemosen i Jægersborg Hegn

Se også:

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken