Fussing Sø

Fussing Sø ligger ca. 10 km vest for Randers og er den øverste del af Skals Å vandsystemet. Fussing Sø er en af Østjyllands større søer med et samlet areal på 216 ha.

Der er ingen større bysamfund i oplandet med omkring 25 spredt liggende ejendomme.

For at bevare området nuværende landskabelige karakter er søen og omgivelser fredet.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken