Landbrug på styrelsens arealer

Naturstyrelsen ønsker på sine arealer at bidrage til at fremme det økologiske landbrug.

Naturstyrelsens rolle
Naturstyrelsen varetager den daglige administration af miljøministeriets landbrugsarealer.

Private forpagtere
Naturstyrelsen bortforpagter arealer til private. Du kan orientere dig om, hvilke arealer du kan byde på på vores hjemmeside.

Læs mere: Udlejning af landbrugsarealer

Sådan administreres landbrugsarealerne

  • Naturstyrelsen varetager den daglige administration af miljøministeriets landbrugsarealer.
  • Der anvendes ikke kemiske bekæmpelsesmidler
  • Der tages vidtgående landskabelige, natur- og kulturhistoriske samt miljøbeskyttende hensyn.
  • Der tages hensyn til befolkningens friluftsliv.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken