Fussingø Avlsgård

Historien

Landbruget til Avlsgården har været bortforpagtet i perioden 1955 til 1995. Fra 1995 er driften underlagt Naturstyrelsen og omlagt til økologisk produktion.

Driftsansvarlig Agronom Peder Kirk Iversen. Obfuscated Email

Arealer

Landbrug 196 hektar, heraf 100 hektar i omdrift. DJF, Foulum udfører græsningsforsøg på på ca. 40 hektar engjord. (Prosbio.)

Øvrige græsningsarealer udlejes.

Landbrugene under Fussingø Statsskovdistrikt omfatter desuden Kalø Avlsgård, 430 hektar og Hald Hovedgård, 160 hektar.

Markplaner - eksempel fra 2002:

Alm. rajgræs, Sameba

12

ha

Rug, Dominator (brød)

24

ha

Timothé, Tundra

11

ha

Grønkorn/ Sort brak

12

ha

Vinterraps

29

ha

Brak

12

ha

Vedvarende græs/forsøg.

90

ha

Gård & vej

6

ha

I alt

196

ha

Gødning

Der importeres konventionel svinegylle og dybstøelse fra malkekvæg.

Bælgplanter udsåes i korn for N-fiksering.

Traktor med strigle

Ukrudt

Der blindstrigles i afgrøden 1-2 gange. Derefter såning af udlæg. Tørre forår giver ingen problemer med kontrol af ukrudt. Vellykkede bælgplanteudlæg prioriteres højere end lav ukrudtsmængde.

Forsøg med Vinterraps på 50 cm. rækkeafstand og alm. Radrensning for at reducere mængden af rodukrudt. Flerårigt forsøg med focus på bekæmpelse af rodukrudt. www.kjl.dk

Husdyr

Naturpleje med græsningsdyr er udliciteret.

Maskiner

Eget materiel til trad. jordbehandling, strigle og høst.

Såning med skivesåmaskine udføres af entreprenør.

Mandskab

1 Medarbejder sommer incl. gård og park, skovarbejder om vinteren.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken