Kødproduktion i Mols Bjerge

En artikel af Jens Morell, Kvægavlskontoret, Odense
Besætningen af Dansk Skovkvæg i Mols Bjerge har nu eksisteret i snart 25 år. Dyrene blev fra starten kaldt Skovracen, men man har nu valgt det mere velklingende “Dansk Skovkvæg”.
Det overordnede formål med besætningen er naturpleje. Alle statens områder i Mols Bjerge er fredede og uden en eller anden form for naturpleje ville hele området springe i skov. Ønsket er et varieret landskab med både skov og åbne områder. Tillige ønsker man at floraen og minifaunaen skal være så mangfoldig som muligt - alle tre mål kan opnås med græssende kreaturer.


Besætningen
De første dyr blev indkøbt i 1972. Det var forskellige krydsningsdyr med i alt 11 forskellige racer indblandet - 2 malkeracer og 9 kødracer. Fra 1978 blev besætningen lukket og avlsdyrene blev fundet indenfor den bestående population. I dag består besætningen af 89 køer med opdræt samt 4 foldtyre - 221 dyr i alt.
Alle kælvningerne kommer i marts/april/maj. Kalvene går sammen med køerne til de er 6-7 mdr. gamle. I den periode får de ikke andet en mælk og græs. Efter fravænning bliver tyrene og kvierne skilt ad. Tyrene kommer i fold ved stalden og kvierne kommer på græs.
Ungtyrene
Der bliver skilt 10-12 ungtyre fra som skal indsættes på individprøven i Ålestrup. 4 af disse kommer tilbage og bliver foldtyre.
Tyrene får nu en foderblanding bestående af kraftfoder samt grøntpiller som udfodres ad libitum. Når tyrene når en vægt på omkring 500 kg bliver de slagtet og så er de 13-14 mdr. gamle, det giver en slagtevægt på omkring 300 kg. Slagtningerne de sidste 12 mdr. har givet følgende resultat:
form: 7,3 - fedme: 2,2 - farve: 3,5 - med en slagteprocent på cirka 56.
I opfedningsperioden bliver tyrene vejet hver 28. dag og får beregnet daglig tilvækst. Det forventes at de tager min. 1.400 g/dag. Ligger de et par 100 gram under får de ekstra opmærksomhed og ligger de helt nede under 1.000 g/dag udtages en gødningsprøve til undersøgelse og i værste fald tilkaldes dyrlægen.

Kvierne
De fravænnede kvier kommer på græs til de er 12-15 mdr. gamle. Det nødvendige antal bliver tillagt i besætningen og resten bliver solgt som løbekvier eller opfedet til slagt - de sidste kommer på samme foder som fedetyrene.

Salg af kød - læs mere her

Overdrevsprojektet

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken