Arealer i Midtjylland

Naturstyrelsen Midtjylland dækker et areal på ca. 18.000 hektar. Nedenfor ses en liste over Naturstyrelsens arealer i Midtjylland. 

For mange af Naturstyrelsens arealer findes digitale naturguider eller beskrivelser af naturområderne. Derudover er der for mange af arealerne udarbejdet lokale foldere og vandretursfoldere.

Find de digitale naturguider og beskrivelser af naturområderne på hjemmesiden

Find lokale foldere på hjemmesiden

Areal nr.

Areal navn

Areal (ha)

101

Borbjerg-Nørreskoven

2361,1

102

Sønderskoven

913,0

103

Sjørup Skov

330,9

104

Arealer på Nordfur

97,5

105

Jenle

37,9

106

Brokholm Sø

142,5

107

Havbjerg Skov

146,3

108

Vinderup Skov

171,2

109

Rydhave Skov

30,9

110

Geddal Strandenge

126,1

111

Spøttrup Sø

114,2

112

Arealer på Lundø

12,1

113

Mønsted Kalkgruber

17,2

114

Egekrat ved Aulum

2,6

116

Småarealer Salling

27,1

117

Grynderup Sø

79,4

118

Arealer ved Durup

0,5

201

Alheden Skov

841,8

202

Kompedal Plantage

2682,5

203

Løvbakke Skov

185,5

204

Areal ved Rabis

62,5

301

Nørlund Plantage

2981,6

302

Ikast Byskov

94,2

303

Søby Brunkulslejer

366,2

304

Haunstrup Brunkulslejer

235,5

305

Bøllingsø

630,2

306

Funder-Ejstrup natursti

71,6

401

Hastrup Plantage

630,2

402

Kilderne

456,2

403

Palsgård Skov

1105,1

404

Gludsted

3467,3

 

 

 

 Ialt

 

18420,8

Lokale enheder

Naturstyrelsens arealer er fordelt over hele landet og administreres af lokale enheder. 

Læs mere om Naturstyrelsens lokale enheder