Bølling Sø

Skov nr. 501; Kort nr. 12
Bølling Sø ligger umiddelbart bag isens hovedopholdslinie i en tidligere tunnel og smeltevandsdal (Bølling Sø er Nationalt Geologisk Interesseområde (nr. 65a) som en del af det Midtjyske Søhøjland). Søen er opstået som dødishul. Efter istiden udviklede store dele af søen sig til en sphagnummose, og da Karup Å blev udrettet ved afslutningen af sidste århundrede, blev de sidste rester af søen tørlagt og sphagnummen bortgravet.

Den geologiske interesse knytter sig især til de ældste aflejringer i søbunden, som tilhører en tidlig varmetid umiddelbart efter isens afsmeltning. Denne varmetid blev først påvist i aflejringerne fra Bølling Sø og er navngivet Bølling Interstadial. Bølling Sø området er således international typelokalitet for Bølling Interstadialet.

På grund af de store geologiske og biologiske værdier i området har staten opkøbt jorden i området og genoprettet Bølling Sø.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken