Kort over distriktets arealer

Kort over skove og naturområder

Disse kort bruges ved den daglige drift af arealerne.

Kortene viser hvilke træarter, der er de dominerende i de forskellige dele af skoven. Kortene viser også veje, stier, fortidsminder  og andre ting, der har med skovens dyrkning at gøre.

Arealerne er inddelt i såkaldte afdelinger, som har et nummer og litra, der har et bogstav. Årstallene fortæller, hvornår hovedtræarten er plantet.

De forskellige træarter har hver deres forkortelse på to eller tre bogstaver og hver sin farve.

Klik for at få et oversigtskort over Danmark og vælg dernæst et distrikt på kortet eller fra listen. Herefter kan du zoome ind på det areal du er interesseret i eller igen vælge fra listen.

Oversigtskort.

Træarternes farvekoder:

signatur

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken