Vinderup Skov

Vinderup Skov er et skovrejsningsprojekt, hvor planlægningen i samarbejde med Vinderup Kommune blev påbegyndt i begyndelsen af 1990'erne. Jordene blev opkøbt gennem frivillige aftaler, og tilplantning skete hovedsagelig fra 1993 til 1997. En stor del af de tilplantede arealer er løvskov.

Vinderup1

Arealerne er splittet op på adskillige skovområder. Det skyldes, at det ikke har været muligt at opkøbe de mellemliggende arealer. Med tiden bliver skoven forhåbentlig mere sammenhængende.

Det samlede skovareal udgør pt. ca. 170 ha. hvoraf ca. 50 ha er engarealer, søer eller moser.

I skoven er der et omfattende stinet og på ejendommen Trængsel findes en naturskøn primitiv lejrplads med shelter og grill- og bålplads.

Skovområdet langs Sevelvej er hundeskov.

Vinderup2

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken