Træarts- og arealfordeling

Trae1

trae2

Omtrent 80% af distriktets samlede areal på 8.300 ha er skovbevokset. Løvtræet bøg, eg og andet løv udgør 1070 ha, resten af skoven er nåletræ, især granskov.

Aldersfordelingen fremgår af den nederste figur, hvor de enkelte skovbevoksninger er grupperet efter hvornår de er anlagt.

Gammel skov er sparsomt forekommende, langt de fleste bevoksninger er anlagt efter 1930.  En stor del stammer fra 1950'erne, hvor en omfattende skovbrand ødelagde store arealer i Kompedal Plantage.

I de seneste år er plantet mere løvtræ end tidligere, især eg men også bøg er plantet.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken